Konajme.sk - Zachráňme Teove nôžky pred amputáciou

Všetkým nekonečne
ĎAKUJEME!

Konajme.sk ďakuje všetkým, ktorí pomohli!